ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Δ.Δ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check IKE έχει διαπιστευθεί από το ΕΘνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ενταχθεί στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ως επίσημος Φορέας Ελέγχου καιι Επιθεώρησης για την κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σύμφωνα με τα νέα κριτήρια βαθμολόγησης.   Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις κατάταξης κρίνεται υποχρεωτική τόσο για τις νέες όσο και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία. 

Διαδικασία Κατάταξης

  • Έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας, που συνοδεύεται και από θεωρημένα σχέδια του καταλύματος
  • Εγγραφή στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος - Ξ.Ε.Ε.
  • Αίτηση και σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης.
  • Συμπλήρωση αυτοαξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ξ.Ε.Ε (cert.grhotels.gr)
  • Αποστολή στο Φορέα Πιστοποίησης των σχεδίων, εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων βάσει του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης.
  • Επιθεώρηση καταλύματος, σύνταξη τεχνικής έκθεσης - βεβαίωσης από Φορέα Πιστοποίησης.
  • Έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Ξ.Ε.Ε

 

Affiliated Organizations

affiliates-2020

USB-Certification Logo

logo-esyd-en v1

Βρίσκεστε εδώ :   ΑρχικήServices

Social Media:

Contact

9-17 Erithrou Stavrou str. Larissa 41221 Greece
Τel: 2410 538 835
Fax: 2410 538 919

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Training

Q-check cert organizes special training courses for quality inspectors and operations staff dealing with quality issues.

Links

Statistics

Articles View Hits
669