Πιστοποίηση Προτύπου EN 16636:2015 για Εφαρμογή Ορθών Πρακτικών στη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών

 Ο Φ.Π Q-check παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, είναι πλέον ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς της Ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας CEPA και παρέχει διαπιστευμένες Υπηρεσίες Πιστοποίησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 16636:2015.

Ο Οργανισμός CEPA απαιτεί από τα μέλη του, που είναι εταιρείες, επιχειρήσεις και οργανισμοί που εξασκούν το επάγγελμα γενικά των μυοκτονιών και των απεντομώσεων, να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 16636:2015.

 Το ΕΝ 16636:2015 είναι ένα εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, που καθορίζει τις απαιτήσεις, τις συστάσεις και τις βασικές ικανότητες υπό τις οποίες οι ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί ή γενικά όποιοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Η εφαρμογή του προτύπου, αναδεικνύει την επιχείρηση που θέλει να πιστοποιηθεί κατά ΕΝ 16636:2015,  για την ευαισθησία της, όσον αφορά την αξία της κοινωνίας στη διατήρησης της υγείας και της υγιεινής. Επίσης θα παρέχει σημαντική υποστήριξη σε προϊόντα που είναι απαραίτητα να τονίζεται ότι έχουν ληφθεί μέτρα και υπηρεσίες για την προστασία του κοινού, των κτηρίων και γενικά των επιχειρήσεων.

 Η επιχείρηση που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 16636 θα αναδείξει ότι παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφαρμόζει ορθές πρακτικές στην χρήση των βιοκτόνων. Θα βελτιώσει την θέση της στην κλίμακα της ανταγωνιστικότητας και θα αυξήσει τα κέρδη της, αφού αποδεδειγμένα πλέον θα διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα και την τεχνογνωσία να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών. Θα μπορεί συστηματικά να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τους πελάτες της και το κοινωνικό σύνολο, όπως επίσης και οι πρακτικές που θα εφαρμόζονται θα ελαχιστοποιούν συστηματικά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην καλή διαβίωση των ζώων.

Επίσης η εφαρμογή του προτύπου μπαίνει πλέον ως προαπαιτούμενο συνεργασίας από μεγάλους ιδιωτικούς φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας και παρεχομένων Υπηρεσιών για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στον Φορέα μας για περεταίρω ενημέρωση και πληροφορίες.

 

CEPA - QCHECK

 

 

 

Affiliated Organizations

affiliates-2020

USB-Certification Logo

logo-esyd-en v1

Βρίσκεστε εδώ :   ΑρχικήServices

Social Media:

Contact

9-17 Erithrou Stavrou str. Larissa 41221 Greece
Τel: 2410 538 835
Fax: 2410 538 919

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Training

Q-check cert organizes special training courses for quality inspectors and operations staff dealing with quality issues.

Links

Statistics

Articles View Hits
669