Ασφάλεια τροφίμων

Tα πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αλυσίδα τροφίμων και επικεντρώνονται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών της νομοθεσίας και των πελατών για ασφαλή τρόφιμα.
Όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, διάθεση και εμπορία τροφίμων πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να θέτουν υπό έλεγχο όλους του εν δυνάμει κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια του καταναλωτή.
food-safety

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Από το

2000

πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

500

+

εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν

qcheck
qcheck
Όλα τα πρότυπα και σχήματα πιστοποίησης συστημάτων και προϊόντων ασφάλειας τροφίμων, βασίζονται στις αρχές του HACCP, τα αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου» και προσδιορίζουν ένα σύστημα αναγνώρισης και προληπτικής διαχείρισης φυσικών, χημικών και βιολογικών κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.

Η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ενώ η Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εδραιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών και κατά επέκταση του καταναλωτικού κοινού βελτιώνοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και προσβασιμότητα στις αγορές στόχους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check σε συνεργασία με διεθνείς φορείς πιστοποίησης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης έναντι συγκεκριμένων προτύπων όπως HACCP ISO22000, FSSC22000, BRC, και IFS που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο και επιβληθεί από διάφορους Οργανισμούς.

iso 22000
fssc 22000
ifs food
brc food

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 2410 538 835 | info@qcheck-cert.gr