Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις ανάπτυξης ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ή επιμέρους δραστηριότητας και παρέχει την δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων με σκοπό της βελτιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών και φυσικών πόρων.

iso 14001

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Από το

2000

πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

500

+

εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν

qcheck
qcheck

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 2410 538 835 | info@qcheck-cert.gr