Συστήματα διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Το πρότυπο ISO45001 καθορίζει ένα πλαίσιο αναγνώρισης και αντιμετώπισης κινδύνων στους χώρους εργασίας με στόχο την μείωση των ατυχημάτων και την βελτίωση της υγείας και ευημερίας στην εργασία.
Το πρότυπο εισάγει την έννοια της συστηματικής δεργασιακής προσέγγισης στο εντοπισμό εργασιακών κινδύνων και την θέσπιση κατάλληλων μέτρων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπισης τους.
work-safety

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Από το

2000

πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

500

+

εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν

qcheck
qcheck

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 2410 538 835 | info@qcheck-cert.gr