Κατάταξη Ξενοδοχείων και Ε.Ε.Δ.Δ σε αστέρια και κλειδιά

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check IKE έχει διαπιστευθεί από το ΕΘνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ενταχθεί στο μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ως επίσημος Φορέας Ελέγχου καιι Επιθεώρησης για την κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σύμφωνα με τα νέα κριτήρια βαθμολόγησης.
Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις κατάταξης κρίνεται υποχρεωτική τόσο για τις νέες όσο και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.
κατάταξη ξενοδοχείων

Διαδικασία Κατάταξης

01.

Έκδοση ειδικού σήματος λειτουργίας, που συνοδεύεται και από θεωρημένα σχέδια του καταλύματος

02.

Εγγραφή στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος – Ξ.Ε.Ε.

03.

Αίτηση και σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης

04.

Συμπλήρωση αυτοαξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ξ.Ε.Ε (cert.grhotels.gr)

05.

Αποστολή στο Φορέα Πιστοποίησης των σχεδίων, εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων βάσει του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης

06.

Επιθεώρηση καταλύματος, σύνταξη τεχνικής έκθεσης – βεβαίωσης από Φορέα Πιστοποίησης

07.

Έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Ξ.Ε.Ε

Διαδικασία κατάταξης

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Από το

2000

πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

500

+

εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν

qcheck
qcheck

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 2410 538 835 | info@qcheck-cert.gr