Βιολογική Γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι μια γεωργική μέθοδος που στοχεύει στην παραγωγή τροφίμων χρησιμοποιώντας φυσικές ουσίες που περιορίζουν τη χρήση χημικών εισροών όπως λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, φυτά, ορμόνες και πρόσθετα ζωοτροφών.

Η βιολογική γεωργία εφαρμόζει βέλτιστες γεωργικές πρακτικές όπως εφαρμογή κοπριάς και καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών φυτών (ψυχανθών) αντί για συμβατικά λιπάσματα, αμειψισπορά αντί φυτοφαρμάκων και μηχανική απομάκρυνση ζιζανίων αντί για χημικά ζιζανιοκτόνα.

Αυτό σημαίνει ότι η βιολογική γεωργία σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον καθώς ενθαρρύνει την:

  • Υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων
  • Διατήρηση της βιοποικιλότητας
  • Βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών
  • Διατήρηση της ποιότητας των νερών
  • Παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και υγιεινών προϊόντων
βιολογική γεωργία
βιολογική γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Νομοθεσία έχει καθορίσει ένα πλαίσιο αυστηρών κανονισμών για τη βιολογική γεωργία στους οποίους αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η καλλιέργεια των φυτών συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου αναπαραγωγικού υλικού, η εκτροφή των ζώων, η μεταποίηση των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης καθώς και των ζωοτροφών, προκειμένου να σημανθούν ως βιολογικά.

Είναι υποχρεωτικό στη σήμανση να περιλαμβάνεται ο κωδικός διαπιστευμένων και αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου που επιθεωρούν και πιστοποιούν επιχειρήσεις και παραγωγούς ως προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας από τους επίσημα αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν Αξιόπιστες Υπηρεσίες Πιστοποίησης στην Βιολογική Γεωργία.

Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες διεθνούς κύρους και αναγνώρισης.

Από το

2000

πιστοποιήσεις διεθνούς κύρους

500

+

εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν

qcheck
qcheck

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: 2410 538 835 | info@qcheck-cert.gr