31 Μαΐου 2023

Νέα Έκδοση Σχήματος Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC22000.

Ο αρμόδιος Οργανισμός  FSSC ανακοίνωσε στις 31 Μαρτίου 2023 την έκδοση 6 του σχήματος Πιστοποίησης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000. Η έκδοση 6 περιλαμβάνει μια μεταβατική περίοδο δώδεκα μηνών για να επιτρέψει τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν και τους Φορείς Πιστοποίησης να αποκτήσου την απαραίτητη διαπίστευση. Οι επιθεωρήσεις στην έκδοση 6 θα ξεκινήσουν από την 1η Απριλίου 2024, και όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον έλεγχο αναβάθμισης τους έως τις 31 Μαρτίου 2025.

OI κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη νέα έκδοση είναι: 

  • Ενσωμάτωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22003-1:2022.
  • Ενδυνάμωση των απαιτήσεων για την υποστήριξη των πιστοποιημένων επιχειρήσεων  στην συνεισφορά τους ως προς την ικανοποίηση των στόχων του ΟΗΕ περί  Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Ενσωμάτωση αλλαγών και τροποποιήσεων  που έχουν προέλθει από περίπου 2000 σχόλια, παρατηρήσεις  και προτάσεις στα πλαίσια τη συνεχούς βελτίωσης του σχήματος πιστοποίησης.

Οι κύριες αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στην νέα έκδοση είναι:

  • Επαναπροσδιορισμός  των επιμέρους κατηγοριών της αλυσίδας  τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22003-1:2022.
  • Επέκταση στην κατηγορία Εμπορία και Μεσιτεία (FII) Trading and Brokering και κατάργηση της κατηγορίας Αγροτικής Παραγωγής – Farming και της κατηγορίας FSSC22000-Quality από το σχήμα πιστοποίησης.
  • Ενσωμάτωση  απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων και την κουλτούρα ποιότητας και ενδυνάμωση υφιστάμενων απαιτήσεων όπως διαχείρισης αλλεργιογόνων και περιβαλλοντικής επιτήρησης.
  • Αλλαγές και διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ως προς τη Διαδικασία Πιστοποίησης.
  •  Νέες απαιτήσεις για τον ποιοτικό έλεγχο, την απώλεια και σπατάλη τροφίμων και την διαχείριση εξοπλισμού.
  • Έλεγχος αυθεντικότητας και βελτίωση ιχνηλασιμότητας των πιστοποιητικών με την προσθήκη του κωδικού QR.

Για περισσότερε πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του FSSC www.fssc.com