Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία καθιστά ικανή κάποια επιχείρηση να ελέγχει την επαγγελματική επικινδυνότητα και να βελτιώνει την επίδοσή της.
Σε διεθνές και εθνικό επίπεδο έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρότυπα που επιβάλουν ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων καθώς και συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες μείωσης της επικινδυνότητας που αυτοί προκαλούν στους χώρους εργασίας.
work-safety
agriculture-icon
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ένα πλαίσιο αυστηρών κανονισμών για τη βιολογική γεωργία στους οποίους αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η καλλιέργεια των φυτών, η εκτροφή των ζώων, η επεξεργασία των τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης καθώς και των ζωοτροφών, προκειμένου να σημανθούν ως βιολογικά.

Είναι επίσης υποχρεωτικό στη σήμανση να περιλαμβάνεται ο κωδικός διαπιστευμένων και αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου που ελέγχουν και πιστοποιούν επιχειρηματίες και παραγωγούς για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που οι καταναλωτές αγοράζουν ένα βιολογικό προϊόν μπορούν να είναι σίγουροι ότι αυτά έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον και τα ζώα.
Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας από τους επίσημα αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν Αξιόπιστες Υπηρεσίες Πιστοποίησης στην Βιολογική Γεωργία.
Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-check είναι ένας από τους επίσημα αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρέχουν Αξιόπιστες Υπηρεσίες Πιστοποίησης στην Βιολογική Γεωργία.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας

Ποιότητα υπηρεσιών
100 %
Ανταγωνιστικές τιμές
99%
Διεθνής αναγνώριση
100%
Έμπειροι συνεργάτες
100%

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2410 538 835